תמהיל - מיקס

אירועי תעשיה

מועד האירוע

20/10
חמישי 09:00 / בית הכט

לוח זמנים

09:00
התכנסות
10:00
הצגת פרויקטים
12:00
סיכומים ומפגשים אישיים
  • פיצ'ינג לקידום יצירה משותפת ערבית-יהודית

 

פיצ'ינג לסרטים עלילתיים שפותחו במסגרת מיזם מיוחד לקידום יצירות משותפות של יוצרים ערבים ויהודים


יזמה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, פסטיבל הסרטים חיפה ואיגוד התסריטאים בישראל

הסרטים שייבחרו ע"י צוות שיפוט בינלאומי יזכו את היוצרים במענקים:

מענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בסך של 250,000 ₪ | מענק ע"ש משפחת לוין בסך של 40,000 ₪

 

האירוע באנגלית - פתוח לתעשייה